Κτίρια Εκπαίδευσης

Γεωργική Σχολή Θεσσαλoνίκης


Γεωργική Σχολή Θεσσαλινίκης


Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλινίκης


Σχολή Αστυνομίας Κομοτηνής


Νομική Σχολή Κομοτηνής

Newsletter

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.

Έκθεση: PHILIPPOS BUSINESS CENTER
10ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών Θεσσαλονίκη     
 
Τηλ: 2310 922 162
Fax: 2310 952 224